Grönyteskötsel

Vi hjälper er med

Grönyteskötsel

Skötseln omfattar gräsklippning, ogräsborttagning, trimning samt putsning av åkermark och grönytor. Med våra maskiner kan vi även utföra dikesslåtter med kätting, slagor och klingor.

- Klippning av prydnadsgräsmattor och bruksgräsmattor
- Röjning av sly och gräs vid stoplar, viltstängsel och dammar
- Klippning av häckar, träd och buskar
- Putsning av åkermark och högväxta grönytor
Här finns vi

Industrivägen 3, 731 36 Köping

Måndag till Fredag 07.00 -16.00

Kontakt

E-post: info@anevik.se

Vi finns tillgängliga på telefon
Varje dag mellan
07.00 - 16.00.
0221 - 811 18

Kontakta oss

Vi åtar oss såväl stora som små uppdrag – välkommen att höra av dig till oss!