Välkommen till Åneviks Maskintjänst

Vi utför körningar med lastbil och dumper exempelvis grus, jord och schakt samt transporterar maskiner runt om i Mälardalen.

Vi utför skötsel av Trafikverkets rastplatser åt olika uppdragsgivare i driftområde Örebro, Arboga, Västerås och Eskilstuna.

Vi täcker det mesta från litet till stort med våra soptjänster. Våra uppdrag innefattar grov-, fin-, vår- och underhållssopning.

Våra markentreprenader innefattar grävning och schaktning med hjulburna och bandburna grävmaskiner samt lastmaskiner.

Skötseln omfattar gräsklippning, ogräsborttagning, trimning samt putsning av åkermark och grönytor.

Med våra tre maskiner kan vi utföra dikesslåtter med kätting, slagor och klingor.

Inget innehåll för startsidan har skapats ännu.

Vi bryr oss om miljö och kvalité

För oss är miljön viktig. Därför har vi tagit fram en miljö- och kvalitetspolicy. Läs mer om vårt miljöarbete

Kontakta oss

Julberga 10 731 94 Köping

Telefon 0221-811 18

E-post info@anevik.se